logo
 

Coachings technieken

NLP

Mijn coaching is, onder andere, gebaseerd op Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP).
NLP houdt zich bezig met de manier waarop mensen denken, communiceren en zich gedragen.
Daarbij wordt rekening gehouden met de ervaringen die mensen in de loop van hun leven hebben opgedaan, het gebruik van taal en het verschil tussen onbewust en bewust handelen. NLP kan mensen helpen om meer inzicht te krijgen in de manier waarop ze dingen doen (persoonlijke strategieën). Die informatie kan toegankelijk worden gemaakt met behulp van NLP modellen en technieken. Daarna kan met behulp van andere NLP modellen en technieken het veranderingsproces worden gestart. Het resultaat is vaak dat iemand in een bepaalde situatie een andere strategie gaat toepassen, met een resultaat dat beter past bij de persoonlijke situatie op dat moment.

 

Communicatie met jezelf en met anderen staat centraal binnen NLP.

 

Het leert ons dat succes in communicatie (met  jezelf, met anderen of met je omgeving) afhankelijk is van HOE je communiceert en niet van WAT je communiceert. Het scheidt de vorm van de inhoud.

 

Provocatief coachen

Provocatief coachen is een pittige cocktail van liefde, humor en uitdaging. Wanneer de traditionele stijl van coachen en hulpverlenen vast loopt, is de provocatieve stijl vaak een uitkomst en – ook voor de coach – een bevrijding. Lachen om je eigen reacties is een prima medicijn en mensen zijn veerkrachtiger dan u denkt. Binnen een liefdevol kader worden de zwakke punten bijvoorbeeld tot in het belachelijke uitvergroot of worden absurde oplossingen aangedragen. De cliënt verdedigt zich en doet ineens positieve uitspraken over wie hij is. Op den duur kan hij zijn negatieve overtuigingen zelf niet meer serieus nemen. De provocatieve methode werd ontwikkeld door het modelleren van Frank Farrelly, de grondlegger van de provocatieve therapie.

 

 

Narratief / ZKM coaching

Soms vraagt een blokkade in het functioneren een andere aanpak. Hierin kunnen wij voorzien door middel van ZKM coaching. De Zelf Konfrontatie Methode (ZKM) is gebaseerd op de waarderingstheorie, die inzicht geeft in de werking van belangrijke drijfveren van mensen. ZKM coaching is ontwikkeld om een persoon op een systematische wijze zijn levensverhaal te laten vertellen. Hij krijgt met het in kaart brengen van waardevolle ‘fragmenten’ in zijn levensverhaal, zicht op wat hem drijft en zicht op voor hem relevante thema’s over tijd en over situaties heen. Op basis daarvan kan hij sturing geven aan persoonlijke of werkgerelateerde doelen. Verdiept zelfinzicht leidt tot zelfsturing: men ervaart een expliciete verantwoordelijkheid om zaken op te pakken.

Assertiviteit coaching

Assertiviteit coaching, of persoonlijke effectiviteit coaching, kunnen uitkomst bieden!

 

Als je assertief adequaat reageert dan kom je op voor je eigen mening, rechten en standpunten zonder je gesprekspartners agressief te benaderen zodat zij in hun waarde blijven. Voor veel vaak verlegen en introverte mensen is assertief gedrag moeilijk op te brengen. Aangezien ze conflictsituaties zo veel mogelijk vermijden brengen zij zichzelf en anderen in de problemen.

 

Assertief gedrag zit tussen twee gedragsvormen in: sub-assertief gedrag en (passief)-agressief gedrag. Subassertief gedrag wordt vaak veroorzaakt door agressie van een ander en agressief gedrag wordt weer versterkt door een sub-assertieve reactie. Ook komt het veel voor dat sub-assertieve mensen hun rol opeens overcompenseren met agressiviteit.

 

Voorbeelden van assertief gedrag:

 

  • Communiceren in de volgorde van luisteren, interpreteren, samenvatten, antwoorden
  • Kritiek uiten in de volgorde van “ik constateer probleem”, “dit doet het met mij”, “verzoek tot oplossen doen”, “opdat probleem wordt opgelost”. Voorbeeld: “Buurman, uw radio staat erg luid en ik kan daardoor niet slapen. Kunt u deze ook zachter zetten zodat ik rustig verder kan slapen?”
  • Duidelijk formuleren van eigen wensen
  • Voor jezelf spreken, niet zeggen wat een ander wil horen maar je eigen mening durven te geven
  • Emoties durven te uiten
  • Complimenten kunnen geven
  • Complimenten kunnen ontvangen
  • Verzoeken kunnen weigeren

 

Bij assertiviteit speelt lichaamstaal een belangrijke rol en daarom wordt tijdens een coachings sessie ook veel aandacht besteed aan non-verbale aspecten. Het is niet genoeg om alleen te leren welke woorden je moet gebruiken om iemand adequaat kritiek te geven. Hoe zou je jouw mening overtuigend kunnen overbrengen als je spreekt met zachte stem terwijl je je ogen neerslaat en je mond achter je hand verbergt? Voordat je met overtuiging kunt spreken dien je er allereerst voor te zorgen dat je jezelf ook assertief toont. Verder is het belangrijk om iets te weten over gespreksvaardigheden en het verschil te leren zien tussen vorm en inhoud van een boodschap.

 

Assertiviteit speelt op ook op alle niveaus binnen organisaties. Zowel directeuren als medewerkers kunnen assertiviteits coaching volgen.

 

Burn-out coaching

De hedendaagse maatschappij bestaat uit een bipolaire tijdsgeest. Een maatschappij waarin veel veranderingen, transities en tegenstellingen zijn waar te nemen.

 

Burn-out zijn, laat zich vanuit deze Bipolariteit daarom ook goed verklaren. Wie burn-out is, is te lang eenzijdig (oftewel unipolair) actief geweest. De balans tussen passief en actief zijn is verdwenen. Daarnaast zien we eveneens dat een noodzakelijke balans tussen denken en voelen verstoord is geraakt. Je verliest energie en je staat niet meer in je kracht. Je moet te veel dingen doen die niet overeenkomstig je kwaliteiten zijn.

 

Om van burn-out te herstellen, zal de balans opnieuw gevonden moeten worden.

 

De burn-out coaching is er op gericht dat de burn-outer zijn Kind-dimensie gaat herontdekken en wordt er in kaart gebracht hoe de Ouder-dimensie het in het leven heeft kunnen overnemen. Door een nieuwe balans aan te brengen en opnieuw grenzen vast te stellen in het dagelijks functioneren, zal het herstel vorderen en kan de burn-outer weer re-integreren in het werk.