logo
 

Missie – Visie

Missie

Mensen en organisaties in hun kracht zetten zodat zij het verschil kunnen maken

Visie

“Wie geïnspireerd Is wordt zelfsturend”
-Nietzsche-

 

Het draait om behoefte, drijfveren en overtuigingen

De Zelfsturende Gedachte© als kompas!

In mijn overtuiging begint zelfsturing bij jezelf. In persoonlijke ontwikkeling privé of op het werk is je eigen koers bepalend. In een coachingstraject werk ik vanuit de kern om tot bewustwording en zelfsturing te komen.

 

Zowel voor individuen als voor organisaties is het waardevol om te kijken naar eigen sterke en zwakke kwaliteiten, behoeftes, interesses, waarden en ambities. Dat is bepalend voor een identiteit en hun verdere koers. Als coach is het mijn specialiteit om mensen en organisaties te begeleiden in ontwikkeling van persoonlijk en professioneel leiderschap, van waaruit zij zelfsturend kunnen leven en werken.

 

De Zelfsturende Gedachte© als inspiratiebron!

Organisaties met een unieke identiteit zijn naar mijn mening maatschappelijk relevant en kunnen meer betekenisvol zijn. Tijdens bedrijfscoaching zoek ik samen met de organisatie naar een duidelijk herkenbare identiteit een hoger doel en bewustwording van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat levert inspiratie op voor medewerkers, klanten en stakeholders.

 

“People don’t buy WHAT you do, they buy WHY you do it”

-Simon Sinek-

De Zelfsturende Gedachte© als motivator!

Ik geloof in de unieke identiteit van medewerkers. Dit is de kracht van elke organisatie. Zelfsturende professionals zijn competent en zetten graag hun talenten in. Zij zijn geïnspireerd, loyaal en gemotiveerd. Dat leidt tot goede resultaten en tevredenheid bij medewerkers en klanten. Dit ´human capital´ is van onschatbare waarde en levert intrinsiek gemotiveerde medewerkers op. Wat goed is wordt versterkt. Medewerkers die in hun kracht staan inspireren elkaar, creëren draagvlak, tonen betrokkenheid en zijn breed inzetbaar.

 

“Medewerkers verbinden zich aan een missie niet aan een strategie”

 

 

Lees hier 7 argumenten voor Persoonlijke Zelfsturende Gedachte©