logo
 

Organisatie Coaching

Organisatiecoaching werkt preventief, curatief en corrigeert

“Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je verder komen, ga samen”
-Keniaans gezegde-

Organisatie ontwikkelingen

Iedereen wil vooruit. Dat geldt voor organisaties, teams en individuele werknemers. Door allerlei factoren lukt dit niet altijd en loopt men tegen persoonlijke én organisatorische grenzen aan.

Denk bijvoorbeeld aan bureaucratie met teveel regels en procedures, lange doorlooptijden, conflictsituaties, tegenstrijdige belangen, politieke invloeden, gebrekkige samenwerking, weinig vertrouwen en verbinding, onvoldoende innovatiekracht, almaar uitblijvende nieuwe strategieën enzovoorts.

Daardoor schakelen organisaties en hun medewerkers voortdurend tussen optrekken en afremmen. Ook al willen ze vooruit, er is altijd wel ´iets´ dan hen tegenhoudt.

 

Organisatiecoaching

Het is enorm zonde als medewerkers niet meer hun aanwezige potentieel en kwaliteiten kunnen inzetten. Zij raken intrinsiek gedemotiveerd, met desastreuze gevolgen voor een organisatie. Wanneer zij zich niet meer voor de volle 100% inzetten, niet meer loyaal zijn en weinig vertrouwen hebben, wordt het voor een organisatie bijzonder moeilijk om alle doelstellingen en bijbehorende resultaten te behalen.

Wanneer een dergelijk scenario organisatiebreed van toepassing is, kan organisatiecoaching goed helpen. Door te interveniëren en met alle partijen coachingsgesprekken te voeren, kan er ontdekt worden wat er daadwerkelijk achter het zichtbare gedrag speelt. Met organisatiecoaching wordt dit boven water gehaald. Er is pas sprake van echte (gedrags)verandering als er ook aandacht is voor onbewuste patronen in de onderstroom.

 

 

 

“Door wrijving ontstaat glans”

Curatief, preventief en correctief

Als het vastloopt binnen een organisatie, kan ik als organisatiecoach correctief worden ingezet. Op voorhand werk ik curatief, als er problemen dreigen bij bijvoorbeeld een reorganisatie. Organisatiecoaching is van toepassing voor een individuele medewerker, een team of afdeling of zelfs voor een gehele organisatie.

Preventieve inzet van organisatiecoaching neemt steeds vaker toe, zodat op voorhand problemen voorkomen kunnen worden en de communicatie tussen alle partijen open is. Het draait om het creëren van een gezonde, optimaal functionerende organisatie. Dat betekent dat ik als organisatiecoach structureel kan worden ingezet voor periodieke begeleiding van management, medewerkers, teams en een organisatie als geheel.

Voorbeelden

Organisatiecoaching is voor velen een abstract begrip. Daarom zijn hieronder een aantal praktische voorbeelden te vinden:

  • Begeleiding van een directieteam, naar ontwikkeling van een Zelfsturende Gedachte©, gericht op de bedrijfsvisie, -missie en strategiebepaling.
  • Ondersteuning van (individuele) directieleden in onderlinge communicatie en omgang en in relatie tot de organisatie als geheel.
  • Individuele ondersteuning ter voorbereiding op een nieuwe (leidinggevende) functie.
  • Conflicthantering tussen medewerkers.
  • Teamcoaching ter verbetering van de onderlinge communicatie en
  • Combinatie van individuele trajecten en teamcoaching, door middel van training en workshops op diverse onderwerpen en gebieden.

 

Vruchtbare samenwerking

Als organisatiecoach richt ik mij op het ontdekken, ontwikkelen en activeren van het DNA van elke organisatie. Wat maakt een organisatie uniek, waar zit het onderscheidend vermogen, wat zijn de ambities en doelen en welke gemeenschappelijke ´drive´ is er aanwezig? Daarnaast is het belangrijk om er achter te komen wat de bedrijfscultuur is, welke waarden en normen er heersen en of er sprake is van belemmerende overtuigingen.

Voor elke eigenaar, directeur of CEO is het goed om de verbindende factor binnen het bedrijf te weten en de drijfveren van medewerkers te achterhalen. Wanneer iedereen zijn werk met passie doet, verkoop je niet langer een product, dienst of service, maar wordt deze unieke identiteit de kracht van het bedrijf. Een organisatie die werkt vanuit haar kracht kan flexibel en effectief reageren op veranderende omstandigheden.

Het is mijn taak als organisatiecoach die kracht naar boven te halen. Respect, openheid, eenvoud, echtheid en kwetsbaarheid vormen de basis van waaruit ik werk. Ik creëer een veilige setting waarin dit tot stand komt, wat leidt tot een vruchtbare samenwerking. Als organisatiecoach ben ik vooral ondersteunend.

 

Meer weten over hoe een organisatiecoaching traject er uit kan zien?