logo
 

Zelforganisatie en Zelfsturing

De Zelfsturende Gedachte© geeft richting aan een zelfsturende organisatie

“You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete”
 -R. Buckminster Fuller-

Andere manier van werken

Organisatieculturen en –structuren veranderen. Bureaucratie, hiërarchie, overbelaste overlegstructuren, complexe projecten en strakke sturingssystemen verdwijnen langzamerhand en organisaties gaan steeds vaker over naar vormen van zelforganisatie en zelfsturing. Dat heeft tot positief gevolg dat organisaties tot bloei komen, gemotiveerder personeel krijgen en betere resultaten behalen.

Invoering van zelforganisatie en zelfsturing vraagt een andere manier van werken van het topmanagement, managers en medewerkers. De snelheid van implementatie en het succes is afhankelijk van de fase waarin organisaties zich bevinden en het ervaringsniveau in deze nieuwe werkwijze.

 

“A team is not a group of people that works together.

A team is a group of people that trusts each other”

 -Simon Sinek-

Intrinsieke motivatie

Medewerkers worden door zelforganisatie en zelfsturing uitgedaagd zich in te zetten vanuit hun kern en professionaliteit. Dat motiveert, geeft hen energie en verbindt hen met de organisatie.

Daar waar zij hun kwaliteiten optimaal kunnen inzetten, worden zij meer verantwoordelijk voor hun eigen werkzaamheden. Dat levert naast werkplezier, motivatie, creativiteit en inspiratie, loyale medewerkers op die gezamenlijk de schouders er onder willen zetten. Door deze nieuwe manier van werken is een organisatie beter bestand tegen snelle, uitdagende en steeds veranderende eisen van deze tijd.

 

Aanpak

Het invoeren van zelforganisatie of zelfsturing is maatwerk, vraagt tijd en is een zorgvuldig proces. Als organisatiecoach ondersteun ik dit met procesontwerp, begeleiding, coaching, teamontwikkeling en training. Mijn werkwijze is geschikt voor zowel management, managers als medewerkers, waardoor organisaties (nog) beter tot bloei zullen komen.

Meer weten over zelforganisatie of zelfsturing binnen organisaties?