logo
 

Professionele Ontwikkeling

Professionele Ontwikkeling is een continu leerproces

“We are more afraid of our strength than our weakness,
more frightened by success than failure”
Nelson Mandela-

Organisaties hebben vandaag de dag te maken met veranderingen die elkaar in snel tempo opvolgen. Nieuwe technologieën en businessmodellen zijn morgen alweer achterhaald en kennis is snel verouderd.

Dergelijke veranderingen en innovaties trekt niet alleen een zware wissel op CEO´s en leidinggevenden, maar ook op de capaciteit en flexibiliteit van medewerkers, met alle gevolgen van dien. Sommige bedrijven moeten noodgedwongen hun deuren sluiten. CEO´s en leiders trekken zich noodgedwongen terug. Startende ondernemers, die vol overgave waren begonnen, redden het niet en moeten stoppen. Medewerkers krijgen op steeds jongere leeftijd te maken met een burn-out of  bore-out.

 

Versterken van motivatie

De definitie van zelfsturing is: “Leren door actief sturing te geven aan het eigen leerproces door ervaring, reflecties, theorievorming en concreet handelen in samenhang met de omgeving betekenisvol en verantwoord met elkaar verbinden”. (Ratering & Hafkamp, 2000)

Professionele Ontwikkeling gaat over zelfsturing. Dat kunnen de meesten niet zelf en hebben hier een ´zetje in de goede richting´ bij nodig. Denk bijvoorbeeld aan een leidinggevende die zich middenin een hectische periode bevindt of een medewerker die gemotiveerd moet worden en behoefte heeft aan ontwikkeling van latente talenten. Allen hebben specifieke begeleiding nodig en vanuit Reszet wil ik daar graag bij helpen.

 

 

Zelfsturend Leiderschap

Professionele Ontwikkeling gaat over zelfsturend leiderschap. Het is echter lang niet altijd gemakkelijk om hier vorm aan te geven als ondernemer, zelfstandige, leidinggevende of werknemer. Hoe blijf je dicht bij jezelf, uniek en maatschappelijk relevant? Hoe geef je invulling aan al je ambities en hoe wil je omgaan met invloeden vanuit je omgeving? Als coach en trainer wil ik hierin een bijdrage leveren en deze zoektocht vergemakkelijken.

Uitgangspunten

Tijdens een coachingstraject leg ik vragen voor, die als uitgangspunt kunnen dienen voor Professionele Ontwikkeling en Zelfsturing. Hieronder zijn een aantal te vinden:

 • Wat is je natuurlijke leiderschapstijl?
 • Waaruit bestaat je communicatiepatroon en hoe kun je dit positief sturen.
 • Hoe is je uitstraling en hoe kun jij je lichaamstaal professionaliseren?
 • Hoe kun jij je zichtbaarder profileren?
 • Waarom communiceer je met de één gemakkelijker dan met de ander?
 • Welke activiteiten kosten meer moeite dan andere?
 • Volg jij je hart en ligt het in de lijn met je normen, waarden en overtuigingen?
 • Hoe is jouw zelfmotivatie?
 • Hoe los je problemen en conflicten op?
 • Hoe beïnvloed jij anderen?
 • Hoe ga je om met veranderingen?
 • Hoe ga je om met stressvolle situaties?
 • Hoe stel je op een acceptabele manier grenzen?
 • Wat zijn je competenties en hoe wil jij je nog beter ontwikkelen?

 

Succesvolle professionals

De kracht van succesvolle professionals ligt in het feit dat zij zelfsturend zijn. Mijn advies is om jezelf altijd uit te blijven dagen en te blijven ontwikkelen. Wees kritisch op je eigen handelen, zowel op persoonlijk vlak als in het werk. Neem zelf de regie in handen en investeer om zo het beste uit jezelf te halen en uit anderen. Sta open voor verandering. De Professioneel Zelfsturende Gedachte© kan hierbij helpen en als coach begeleid ik dit.

 

Economische thema´s

Hieronder zijn nog meer thema’s te vinden, die ons bezig houden in de huidige samenleving en economie, waarbij Reszet je kan adviseren, helpen en coachen:

 

tabel 

Lees hier de 8 argumenten waarom een Professionele Zelfsturende Gedachte© belangrijk is