logo
 

Zelfsturende Gedachte©

voor mens en organisatie

Zelfsturende Gedachte©

leidt tot bewuste zelfsturing

De Zelfsturende Gedachte© is ook waardevol voor organisaties en teams. Lees hieronder de 7 argumenten:

 

 1. Bij elke verandering geeft het richting. Denk aan bijstelling van de organisatiecultuur, betreden van een nieuw marktsegment of de verbinding bij overnames en fusies.
 1. Het werkt als inspirator en motivator en geeft duidelijk aan wat het bestaansrecht van een organisatie is en de maatschappelijke relevantie.
 1. Het trekt medewerkers aan, die zich verbonden voelen met de organisatie. Zij zetten hun talenten in en willen betekenisvol werk verrichten en een waardevolle bijdrage leveren aan het organisatiedoel. Hun inzet is op basis van vertrouwen en intrinsieke motivatie.
 1. Het geeft richting aan acties en doelen en zorgt voor de juiste focus. Het stuurt de interne en externe communicatie en werkt als kompas bij innovaties en het betreden van nieuwe markten. Iedereen weet wat van hen verlangd wordt en het maken van keuzes gaat sneller.
 1. Het zorgt voor onderscheidend vermogen. Het koppelt een sterke positionering aan een hoger doel en levert zo een positief gevoel bij alle belanghebbenden.
 1. Het levert stabiliteit en flexibiliteit op in groeiende organisaties. Medewerkers behouden hun focus en invloeden van buitenaf zijn niet meteen leidend.
 1. Het trekt klanten die zich herkennen in het bedrijfsdoel. Zij voelen zich verbonden met de organisatie. Zij gaan met de organisatie een langdurige relatie aan, wat continuïteit, stabiliteit en betrouwbaarheid

 

Een Zelfsturende Gedachte© kan een eerste aanzet zijn en helpen bij een organisatieveranderproces, een traject van organisatiecoaching of de start naar een geheel zelfsturende organisatie.

Spontane en snelle verandering door

de Zelfsturende Gedachte©

Hieronder vind je 8 redenen, waarom een persoonlijke en professionele Zelfsturende Gedachte© belangrijk is:

 

 1. Het zorgt voor groei in persoonlijke ontwikkeling. Het geeft richting aan de invulling van ieders persoonlijke behoefte, waardoor keuzes sneller en gemakkelijker worden gemaakt.
 1. Het geeft zelfkennis over wie je bent en waarvoor je staat. Je krijgt antwoord op de vragen: “waarom, hoe en met wat nu verder?” Het is jouw persoonlijk kompas.
 1. Je krijgt zelfinzicht, zelfvertrouwen en zelfbewustzijn waardoor je stabiliteit toeneemt. Invloeden van buitenaf krijgen minder grip op je. Je snapt beter welke overtuigingen versterken en welke beperken. Je krijgt inzicht in waarden en normen en je bent in staat je meningen te toetsen aan je persoonlijkheid.
 1. Het leidt tot stabiliteit en flexibiliteit in je professionele ontwikkeling. Al je talenten, drijfveren, kwaliteiten, valkuien en loopbaanmogelijkheden krijg je helder op het netvlies. Je leert organisatiecultuur en -doelen te verbinden met jouw persoonlijkheid en behoeftes. Je persoonlijke (leiderschaps)kwaliteiten kun je helder en maximaal benutten.
 1. Je zelfsturing neemt toe en het geeft richting aan je doelen en acties. Wanneer je weet welke koers je wilt varen, ga je gemotiveerd en effectief handelen. Verleidingen toets je eenvoudig en kun je gemakkelijker weerstaan.
 1. Je creëert je eigen zingeving en betekenisvolle omgeving. Het levert een blijvend positief gevoel op, voorkomt stress en biedt perspectief in geval van veranderingen op het persoonlijk of professionele vlak.
 1. Het werkt motiverend en inspirerend. Je weet welk hoger doel je nastreeft en waarom dat van belang is. Het behalen van doelen levert een blijvend positief gevoel en voldoening op en is betekenisvol.
 1. Je vergroot je onderscheidend vermogen en je koppelt een sterke persoonlijke en professionele positionering aan een hoger doel vanuit jouw intrinsieke motivatie.

 

Een persoonlijk en/of professioneel coachingstraject volgens de Zelfsturende Gedachte© kan bijvoorbeeld een opstap zijn voor de start van een eigen onderneming, een andere functie of nieuwe baan dan wel een geheel andere werkomgeving.